Your browser does not support JavaScript!


Henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö

Email:

Käytän yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 17 artiklan mukaista oikeuttani ja pyydän, että tietoni poistetaan Transit Center järjestelmistä.

Jos Transit Center on sovellettavan lainsäädännön nojalla velvollinen jatkamaan osan hakijan henkilötietojen käsittelyä, tämä pyyntö täytetään vain sallitun osan osalta.